Melding

Dit multimediaverhaal bevat video- en geluidsfragmenten. Zet het geluid aan.

Gebruik het muiswiel of de pijltjestoetsen om tussen pagina's te navigeren.

Swipe om tussen pagina's te navigeren.

Hier gaan we

30 jaar

Logo http://magazine.netlaw.nl/30-jaar

Netlaw

Scroll up
Scroll left
Scroll right
Scroll down

Ontmoet de oprichter

Leon Peeters over (Inter)nationaal netwerken

mr. C.J. IJdema: 'Dankzij Netlaw ben ik aan mijn baan gekomen'

Young Netlaw

We doen het samen

Bart van Tongeren

Netlaw Academy

Roel Westrik: 'Netlaw is één groot kantoor’

Naar boven
Netlaw is hèt samenwerkingsverband van zelfstandige advocatenkantoren in Nederland. Op dit moment maken circa 400 advocaten deel uit van de vereniging, verdeeld over 13 kantoren verspreid over het hele land. Er is dus altijd een Netlawkantoor in de buurt. De Netlawkantoren werken samen op het gebied van kennisdeling, management & organisatie, marketing & communicatie en opleiding & ontwikkeling. Netlaw bezorgt de aangesloten advocaten en hun klanten de voordelen van grootschaligheid zonder de daarbij behorende nadelen. Netlaw bestaat sinds 1989 en verbindt sinds die tijd de aangesloten kantoren in het grootste netwerk van onafhankelijke advocatenkantoren in Nederland.
  Naar boven
  0:00
  /
  0:00
  Start video now

  Naar boven
  0:00
  /
  0:00
  Start video now

  Naar boven
  Naar boven

  Bart van Tongeren
  Bart van Tongeren
  Volledig scherm
  Een van die zorgen betreft de ‘aanval’ van de overheid op het verschoningsrecht van advocaten. De Belastingdienst bijvoorbeeld probeerde onlangs de correspondentie tussen een cliënt en zijn advocaat in een zaak te gebruiken. Het Gerechtshof in Den Bosch ‘verijdelde’ deze poging. Het OM op zijn beurt pleitte deze zomer voor nieuwe regels om helderheid te verschaffen over de vraag wie verschoningsgerechtigd is. ‘Dat is een belangrijke discussie. Als NOvA hebben wij gezegd dat het verschoningsrecht voor iedere advocaat geldt, ook als die niet of nauwelijks in de rechtbank optreedt. Het verschoningsrecht geldt net zo goed voor advocaten die hun cliënten fiscaal of juridisch bijstaan, bij overnames of fusies bijvoorbeeld. Een cliënt moet erop kunnen vertrouwen dat hij met zijn advocaat hierover vrijuit kan spreken. Ik vind dat Netlaw-kantoren alert moeten zijn op pogingen om dat recht in te perken, en eventueel actie moeten ondernemen.’  

  Grenzen van de wet opzoeken
  Als netwerk van kantoren ‘met een kwalitatief hoog niveau’ is Netlaw ook in de gelegenheid om pijnpunten in het recht te signaleren, vindt Van Tongeren. Een daarvan is een dreigende verstoring van de balans tussen overheid en Openbaar Ministerie aan de ene en de advocatuur aan de andere kant. ‘Onder het mom van terrorismebestrijding en als gevolg van de verharde criminaliteiten zoekt het OM steeds vaker de grenzen van de wet op. Advocaten hebben een rol in het handhaven van de wet en moeten ervoor waken dat de overheid die grenzen niet overschrijdt. Dat stelt nóg hogere eisen aan de advocaat dan in het verleden. Netlaw-kantoren vormen een sterke combinatie met elkaar en kunnen, met hun grote kennis van de juridische markt, goed zien wat zich daar afspeelt.’  

  Tijd van de ganzenveer
  Door dat overzicht en die kennis kunnen de Netlaw-kantoren samen ook goed inspelen op veranderingen in de (juridische) wereld. In het kader van het Programma KEI bijvoorbeeld konden Netlaw-kantoren gezamenlijk een vuist maken. ‘KEI gaat weliswaar niet meer door, maar de digitalisering an sich is natuurlijk niet te stoppen. Netlaw-kantoren moeten zich realiseren dat cliënten eisen dat ook zij een up-to-date werkomgeving hebben. Eentje waarin know-how op een digitale manier ontsloten kan worden en cliënten hun dossier online kunnen inzien. Die slag moet een aantal kantoren nog wel maken. De tijd van de ganzenveer is echt voorbij.’  

  Enorme markt
  Het Netlaw-netwerk kan in zijn gezamenlijkheid ook het hoofd bieden aan opkomende concurrentie, vindt Van Tongeren. ‘De markt is harder geworden en advocaten ondervinden steeds meer concurrentie van schade- en rechtsbijstandsverzekeraars bijvoorbeeld. Voor het eerst in de geschiedenis kunnen kantoren niet meer achteroverleunen in het vertrouwen dat de cliënten hen toch wel weten te vinden. Ze moeten laten zien wat hun meerwaarde is. Dat vergt een meer commerciële opstelling: welke markt kunnen wij voor onszelf creëren? Zuidas-kantoren opereren in een niche, aan de gespecialiseerde bovenkant van de – veelal internationale – markt. Netlaw-kantoren zitten daar net onder. Zij werken vaker nationaal en vooral regionaal. Ik denk dat er voor hen nog een enorme markt te veroveren is als ze zich daarin profileren. Voor een cliënt is het prettig als een Netlaw-kantoor dat een bepaald specialisme niet in huis heeft, kan doorverwijzen naar een te vertrouwen collega-Netlaw-kantoor.’
  Bart van Tongeren
  Bart van Tongeren
  Sluiten
  Naar boven

  ‘We hebben een goed kantoor in het buitenland nodig. Weet jij iemand?'

  Leon Peeters
  Leon Peeters
  Volledig scherm
  'Ik zag mijn internationale contacten soms vaker dan mijn vrienden’, lacht Léon Peeters. Hij is partner bij Ten Holter/Noordam Advocaten, het Netlaw-lid met de meeste internationale contacten. Zeven jaar was hij (vice-)voorzitter van het wereldwijde advocatennetwerk Mackrell International. Een ervaring waar hij, zijn kantoor én zijn Netlaw-collega’s tot de dag van vandaag profijt van hebben.

  Peeters was dertig jaar geleden betrokken bij de oprichting van Netlaw. Hij was een van de eerste bestuursleden. ‘Als middelgrote kantoren werden we een uitzondering tussen die almaar groter wordende bedrijven. Het was ontzettend prettig om met die andere kantoren te kunnen overleggen en samenwerken. We maakten elkaar slimmer en samen stonden we sterk.’ Rond die tijd werd zijn kantoor ook gevraagd lid te worden van een twee jaar daarvoor opgerichte club: Mackrell International. Van dit wereldwijde advocatennetwerk, waarvan Peeters later ook bestuurslid en voorzitter werd, waren eveneens middelgrote organisaties lid. ‘Ze begonnen met 8 kantoren. Nu zijn het er 90, met 170 vestigingen.’ Hoewel hij het ‘stomtoevallig’ noemt dat hij voor een bestuursfunctie werd gevraagd, was het allesbehalve toeval dat Netlaw en Mackrell ongeveer gelijktijdig werden opgericht, legt Peeters uit. ‘In de hele wereld was men bezig met netwerken. In Dordrecht werd ik dat jaar ook gevraagd om lid te worden van een businessclub. Het was een trend.’  

  Doorslaggevende informatie

  In de zeven jaar van zijn (vice-)voorzitterschap – hij stopte in 2009 – reisde Peeters de hele wereld over. ‘Jaarvergaderingen werden gehouden in Shanghai, Buenos Aires of Berlijn. En drie keer per jaar had ik een regiovergadering in het buitenland. Intensief netwerken. Ik leerde veel mensen persoonlijk kennen. Ik wist niet alleen waar ze goed in waren, maar bijvoorbeeld ook hoeveel kinderen ze hadden.’ Dat internationale netwerk ontsluit Peeters, als hij maar even kan, ook voor zijn collega’s van Netlaw. ’Minstens één keer per maand krijg ik de vraag: we hebben een goed advocatenkantoor in het buitenland nodig. Weet jij iemand? Ik zorg dan voor een persoonlijke introductie.’ De vragen die hij krijgt, zijn uiteenlopend. ‘Doordat ik de mensen en de culturele verschillen goed ken, weet ik wat ik iemand moet uitleggen’, zegt Peeters. Dat geldt niet alleen voor Nederland richting buitenland, maar ook andersom. Peeters noemt als voorbeeld de collega uit New York die hem vroeg of hij in Nederland een concurrentiebeding mocht opnemen in arbeidscontracten. ‘Toen ik hem erop wees dat wij een preventieve ontslagtoetsing door de rechter hebben, werd het even stil aan de andere kant van de lijn. Zijn cliënt heeft vervolgens besloten zijn Europese filiaal niet in Nederland, maar in Engeland te vestigen. Ik had ze een doorslaggevend stukje informatie gegeven.’  

  Olievlekwerking

  Uit Peeters’ internationale contacten komen ook verwijzingen voort. ‘A referral is a geographical incident’, relativeert hij. ‘Als zich een mogelijkheid voordoet, dan verwijs ik. Maar je kunt ze niet plannen. Laatst werd ik door een collega uit Californië gebeld voor een letselschadezaak in Amsterdam. Dat doet mijn kantoor niet, dus heb ik hem verwezen naar een Netlaw-collega in Alkmaar.’ Soms pakt zo’n ‘geographical incident’ wonderlijk uit. ‘Een van de prachtigste voorbeelden was dat ik werd gebeld door een bedrijf uit Boston, dat een dochteronderneming in Oosterhout had. Ze waren ontevreden over de directeur. Tegen mijn advies in hebben ze de man op staande voet ontslagen en ik heb vervolgens een mooie procedure voor het bedrijf gevoerd. Een tijd later vroeg dat bedrijf me om de tent te sluiten en dat heb ik toen, in samenwerking met hun officemanager, gedaan. Drie jaar later klopte diezelfde officemanager, die inmiddels ergens anders werkte, bij me aan of ik iemand wist in New Jersey. Die heb ik verwezen naar een collega aldaar, gespecialiseerd in arbeidsrecht. Later heb ik een zaak gevoerd voor het bedrijf waar die voormalige officemanager werkte en een zaak voor de vrouw van de directeur van dat bedrijf. Zo’n olievlek, allemaal voortkomend uit één verwijzing. Dat zijn erg leuke dingen.’
  Leon Peeters
  Leon Peeters
  Sluiten
  Naar boven
  Eugène, wat doet hij niet: initiatiefnemer en voorzitter van het stichtingsbestuur van DBA en leermeester bij veel onderwijsprogramma’s. Hij zal nu de deelnemers van Avondbildung meenemen in de wereld van democratie. Zijn ervaring uit zijn carrière als advocaat en rechter en kennis als hoogleraar strafrecht en kunde in retorica zal hij meenemen in dit programma om bildungstudenten te prikkelen. Met zijn contemplerende en reflecterende houding weet hij mensen bewust te maken van de wereld waar wij in leven. Zijn geëngageerde attitude zet aan, via inspiratie en passie om zelf te gaan doen!

  In de volgende video:
  Eugène Sutorius aan het woord.
  'Een relevant netwerk, toen en nu.'
  Naar boven
  0:00
  /
  0:00
  Start video now

  Naar boven
  Bij Holla is het Westriks taak om de ontwikkelingen in het recht en de advocatuur op de voet te volgen en collega’s daarvan tijdig en adequaat op de hoogte te brengen. ‘In de wereld van het recht is informatievoorziening een zeer ambitieus iets. Er wordt enorm veel gepubliceerd. Bovendien kan informatie van doorslaggevend belang zijn voor een zaak. Als je om 11 uur een zitting hebt en er wordt een uur eerder relevante jurisprudentie gepubliceerd, dan wil je niet dat de tegenpartij die informatie wel heeft en jij niet. Ik word geacht voor de troepen uit te lopen’, vat hij zijn taak samen. Dat doet Westrik ook in zijn kennis van het Europese privaatrecht, waarover hij in 2016 een boek publiceerde. ‘De reikwijdte van het Europese recht wordt nog veel te weinig onderkend. Uitspraken van Europese rechters hebben impact op ons nationale rechtssysteem en die wordt vaak niet gezien. Er zijn staatssecretarissen en ministers die ernaast zitten omdat ze die reikwijdte niet kennen. Rechtszaken die niet gevoerd hadden hoeven worden omdat er al een uitspraak van de Europese rechter ligt. Ook daar ligt het belang van kennis.’ 

  Kruisbestuiving

  Holla-collega’s kunnen Westrik tevens vragen mee te denken over een ingewikkeld dossier. Dat vindt hij leuk, want ‘de echte juridische vragen ontstaan in de praktijk’. Westrik is naast zijn werkzaamheden voor Holla hoofddocent burgerlijk recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. ‘Moeilijke vragen kan ik in het onderwijs gebruiken en er vervolgens op kantoor weer over vertellen. Een goede kruisbestuiving.’ De lezingen en cursussen die Westrik op zijn eigen kantoor geeft, zijn toegankelijk voor andere Netlaw-leden. Voor de Netlaw Academy geeft hij af en toe cursussen over een specifiek onderwerp. Op die manier deelt hij zijn kennis in het Netlaw-netwerk. Zijn naaste collega van de bibliotheek, tevens onderdeel van het kennismanagement binnen Holla, doet dat ook. ‘Bibliothecarissen wisselen onderling boeken en publicaties uit bijvoorbeeld.’  

  Eén groot kantoor

  Samen met Netlaw-directeur Sander van Essen en enkele Netlaw-collega’s heeft Westrik het idee opgevat om te proberen meer schaalvoordeel uit de samenwerking te halen door gezamenlijk abonnementen op juridische uitgaven in te kopen. Of de uitgeverijen ermee zullen instemmen, is nog onzeker. Maar, redeneert Westrik: ‘Als groot kantoor heeft Holla abonnementen op zo ongeveer alles wat ertoe doet. Dat kost jaarlijks een flinke hap geld. Kleinere kantoren kunnen zich dat niet permitteren. Netlaw kun je beschouwen als één groot kantoor, met enkele honderden advocaten in dienst, vergelijkbaar met een Zuidas-kantoor. Zij kunnen één abonnement voor al hun advocaten aanschaffen, dus waarom zou dat bij Netlaw niet kunnen? Door de digitalisering is deze vorm van samenwerking tegenwoordig heel goed mogelijk geworden.’
  Naar boven
  YoungNetlaw is er voor de jonge advocaten binnen Netlaw. Iedereen die maximaal zeven jaar advocaat is kan deelnemen aan de bijeenkomsten van YoungNetlaw die een aantal keer per jaar georganiseerd worden. YoungNetlaw heeft een eigen bestuur dat wordt gevormd door drie jonge advocaten van drie verschillende kantoren. De YoungNetlaw bijeenkomsten worden gekenmerkt door inhoudelijke verdieping, gekoppeld aan gezelligheid op een bijzondere locatie. Bijna 200 advocaten maken deel uit van YoungNetlaw.

  Op de volgende video:
  het YoungNetlaw bestuur aan het woord.
  Naar boven
  0:00
  /
  0:00
  Start video now

  Naar boven
  ‘Ik ben zelfs dankzij Netlaw aan deze baan gekomen. Ik had een open sollicitatie naar Holla Advocaten gestuurd, ook Netlaw-lid. Zij hadden geen vacature, maar wezen me erop dat Adriaanse van der Weel er wel een had. Dat tekent de sfeer: de vriendelijkheid en bereidheid om dingen te delen.

  In de tijd dat Netlaw werd opgericht, waren de grote kantoren in opkomst. Sommige kantoren dachten: er moet een andere manier zijn om de voordelen van een grote organisatie te hebben en toch klein te blijven. Daar is Netlaw uit voortgekomen.

  Toen ik net bij Adriaanse van der Weel werkte, hadden we een bloeiende letselschadepraktijk, maar die was compleet afhankelijk van één advocaat en een stagiaire. De advocaat viel voor langere tijd uit, dus er was paniek. Bert van der Kolk, letselschade-advocaat bij het Netlaw-kantoor Benthem & Gratema, heeft de stagiaire toen begeleid totdat er een structurele oplossing was gevonden. Een mooi voorbeeld van de kracht van Netlaw.

  Het delen van vakinhoudelijke kennis en vaardigheden via de Netlaw Academy beschouw ik als een groot voordeel. Zo kunnen we tenminste de cursussen krijgen die wíj willen volgen: op een goed niveau, aansluitend bij wat wij belangrijk vinden en bezocht door cursisten die echt bereid zijn hun kennis en ervaringen te delen. Die openheid is bijzonder aan Netlaw. Op alles niveaus – officemanagers, knowhow- en marketingmedewerkers – zijn er groepjes die informatie en ervaringen uitwisselen. Wij bestuursleden doen dat ook regelmatig. Dat is prettig, want anders zit je maar op je eigen eilandje. Soms ben je wel elkaars concurrenten. Dat is in de loop der jaren iets merkbaarder geworden omdat er vroeger slechts één Netlaw-kantoor per arrondissement was. Nu zitten er alleen al in Rotterdam drie. Maar door de persoonlijke vertrouwensband, die ontstaat doordat je elkaar vaak ziet, durf je meer te delen dan met een reguliere concurrent. Niet alleen iets halen, maar ook iets brengen vergemakkelijkt het om met je concurrent te blijven samenwerken. Breng je altijd en krijg je nooit iets terug, dan stop je op een gegeven moment met bijeenkomsten bezoeken. Dat we nog steeds bij elkaar komen, toont wel aan dat het goed zit bij onze vereniging.

  Externe expertise inschakelen doe ik ook eerder bij een ander Netlaw-kantoor. De kans dat je je cliënt kwijtraakt, is daar stukken kleiner. Je komt die collega tenslotte weer tegen op de volgende Netlaw-bijeenkomst.’
  Naar boven

  Academy

  Scroll up
  Scroll left
  Scroll right
  Scroll down
  Naar boven
  Op jaarbasis volgt Diepraam gemiddeld vijf Netlaw-cursussen. Onlangs nog eentje over governance, over verbintenissenrecht en over ondernemingsrecht. Natuurlijk, Pot Jonker kan cursussen ook elders inkopen, maar die van Netlaw hebben twee grote voordelen, vindt Diepraam. Het eerste is het publiek. ‘Medecursisten zijn collega’s van je eigen kantoor of advocaten van andere lidkantoren. De drempel om inhoudelijke zaken met elkaar te bespreken is minder hoog. Er is grotere openheid. Daarnaast is het leuk om elkaar binnen Netlaw regelmatig te zien. Zo weet je waar de ander mee bezig is en kun je soms zaken naar elkaar doorverwijzen.’ Tweede grote voordeel is dat je als lid invloed kunt uitoefenen op inhoud en vorm van de cursussen. ‘Dat maakt het interessanter dan wanneer je alleen uit een folder kunt kiezen. Wij hebben twee jaar geleden bijvoorbeeld een spreker bij ons op kantoor uitgenodigd die was gepromoveerd op procedures bij de Ondernemerskamer. Die cursus was drukbezocht, ook door andere lidkantoren. Dit jaar doen we weer zoiets. Het bureau van de Netlaw Academy is heel coöperatief.’ Deze voordelen, opgeteld bij deskundige docenten, een breed aanbod (van snel lezen tot de Wwft) en lagere kosten doordat ze door de kantoren worden gedeeld, maken van Diepraam een tevreden cursist. ‘En dan zijn ze ook altijd op een centrale locatie in Utrecht, heel prettig.’
  Naar boven
  ‘Toen we werden gepolst of we interesse hadden ons aan te sluiten was een van onze partners meteen heel enthousiast. Hij kende Netlaw omdat het kantoor waaraan hij eerder was verbonden, erbij aangesloten was. Na een bezoek van het Netlaw-bestuur hebben we een “flirtperiode” afgesproken. Onze advocaten zijn naar diverse cursussen van de Netlaw Academy geweest en ons dagelijks bestuur heeft de DB-bijeenkomsten bezocht. Dat pakte zo positief uit dat we volwaardig lid zijn geworden.

  De cursussen zijn inhoudelijk goed, met uitstekende docenten, op een prettige locatie. Vrijwel al onze advocaten hebben inmiddels wel één of meer cursussen gedaan. Alleen daarmee al heb je de lidmaatschapskosten eruit. Ook onze secretaresses zijn naar een scholing geweest, speciaal voor ondersteunend personeel. Er is voor hen niet zoveel aanbod. Zij stelden het op prijs dat Netlaw in dit gat is gesprongen en vonden het een zinnige, leuke cursus.

  Doordat je de andere leden regelmatig op Netlaw-bijeenkomsten tegenkomt, leer je elkaar kennen. Dat helpt als je eens tegen elkaar procedeert, maar daardoor speel je elkaar ook weleens zaken door. En als we expertise zoeken die we niet in huis hebben, kunnen we die binnen Netlaw vinden. Heel goed is de informatie-uitwisseling met de dagelijks besturen van andere Netlaw-kantoren. Uit concurrentie-overwegingen is dat vaak moeilijk, maar binnen dit netwerk kun je juist wél praten over dingen waar je tegenaan loopt en elkaar tips te geven. Je mag erop vertrouwen dat informatie binnenskamers blijft, dat is heel prettig.

  Wat ik nog wel zou willen, is dat we ons samen meer op de kaart zouden zetten. Als kantoor is het best moeilijk aan marketing te doen, dat zouden we als netwerk beter kunnen.’  
  Naar boven

  Prof. mr. dr. T.H.M. (Edwin) van Wechem
  Prof. mr. dr. T.H.M. (Edwin) van Wechem
  Volledig scherm
  Prof. mr. dr. T.H.M. (Edwin) van Wechem is hoogleraar Corporate Legal Counseling aan de Open Universiteit, raadsheer-plaatsvervanger bij het Hof in Den Bosch, adviseur en directeur van LawAtWork. Sinds een jaar of tien geeft hij geregeld cursussen aan advocaten van de Netlaw-kantoren. ‘Wat ik heel aardig aan Netlaw vind, is de manier waarop ze hun cursusprogramma samenstellen. Het is een combinatie van techniek en zich richten op de informatiebehoefte van de doelgroep. Wat betekent een bepaalde ontwikkeling, die vraag stellen ze zich. Je merkt dat daar echt over nagedacht wordt.’ Als cursisten heeft Van Wechem de Netlaw-kantoren graag. ‘Het is een proactieve groep, van een hoog niveau, die soms pikante vragen stelt en weerwoord geeft. Als docent word je uitgedaagd om op de bal te blijven. Dat vind ik prettig.’

  Andere reden waarom Van Wechem graag lesgeeft voor de Netlaw Academy is de openheid en de ongedwongenheid tijdens de cursussen. ‘Je merkt dat mensen elkaar kennen en vertrouwen, waardoor er vrijer en ongedwongener met elkaar wordt gediscussieerd. Er wordt af en toe een grap verteld en er wordt gelachen. En bij de Netlaw-organisatie is iedereen vriendelijk en relaxed. Dus elke keer als ik een cursus voor ze geef, denk ik: hè, leuk!
  Prof. mr. dr. T.H.M. (Edwin) van Wechem
  Prof. mr. dr. T.H.M. (Edwin) van Wechem
  Sluiten
  Naar boven
  Tekst & redactie:
  Els Wiegant (Tekst!)

  Vormgeving & opmaak:
  Marise Knegtmans
  (Studio Marise Knegtmans)

  Beeld en geluid:
  Ger Loogman (DWKMedia)

  Met dank aan de diverse bureau's voor het aanleveren van foto's van de geinterviewden

  Naar boven

  Scroll om door te gaan Swipe to continue
  Swipe om door te gaan
  • Netlaw is hèt samenwerkingsverband van zelfstandige advocatenkantoren in Nederland. Op dit moment maken circa 400 advocaten deel uit van de vereniging, verdeeld over 13 kantoren verspreid over het hele land. Er is dus altijd een Netlawkantoor in de buurt. De Netlawkantoren werken samen op het gebied van kennisdeling, management & organisatie, marketing & communicatie en opleiding & ontwikkeling. Netlaw bezorgt de aangesloten advocaten en hun klanten de voordelen van grootschaligheid zonder de daarbij behorende nadelen. Netlaw bestaat sinds 1989 en verbindt sinds die tijd de aangesloten kantoren in het grootste netwerk van onafhankelijke advocatenkantoren in Nederland.

   Privacy notice